ขนาดกว้าง (สูง) 10 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว

ลักษณะการ์ดที่ได้พิมพ์ข้อความแล้ว