เหรียญโปรยงานพิธีต่าง ๆ คละสี

เหรียญ 1 บาท ร้อยเหรียญ 250 บ.

เหรียญ 2 บาท ร้อยเหรียญ 350 บ.

เหรียญ 5 บาท ร้อยเหรียญ 650 บ.

เหรียญ 10 บาท ร้อยเหรียญ 1250 บ.